PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pårørendesatsning

pårørendesatsning.PNG

Til deg som

- er pårørende og trenger avlastning

- ønsker å være frivillig og delta i et prosjekt for å avlaste pårørende

 Tilbud om hjelp av frivillige i hjemmet for å avlaste pårørende med store omsorgsoppgaver

Det er kjent at mange pårørende gjør en formidabel innsats overfor sine nære når de blir alvorlig syke. De utgjør en stor ressurs for den som er syk og for samfunnet, men blir ofte en sliten ressurs.

 Dette har myndighetene nå tatt på alvor gjennom en nasjonal satsing for å støtte og anerkjenne pårørende.

 Målet med prosjektet er å utvikle en modell for å kunne avlaste pårørende gjennom støtte fra frivillige som har gjennomgått opplæring.

Mange pårørende har omfattende omsorgs-oppgaver og kan trenge et pusterom i hverdagen. Derfor har Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark startet et prosjekt i samarbeid med Hamar Frivilligsentral og Hamar kommune.

 Prosjektet er et avlastningstilbud for pårørende som bor sammen med personer med demens, og til pasienter som får lindrende omsorg og behandling i hjemmet.

Avlastningen vil gis av frivillige. De frivillige rekrutteres av prosjektleder sammen med Hamar Frivilligsentral.

Dersom du ønsker å være frivillig eller er pårørende som ønsker et pusterom i hverdagen så er du velkommen til å kontakte:

 

Prosjektleder Helene Ottosson eller Hamar Frivilligsentral

Tel: 90 78 44 25/62510096 (man- fred 08-15)

Mailadresse:

helene.ottosson@hamar.kommune.no eller

hamar@frivillighet.no