Koronainfo på ulike språk
ﻋرﺑﻲ  (Arabisk)

Posters and videos

More videos from Norske Kvinners Sanitetsforening

Corona Safety rules - Red Cross

Videos from Norsk Folkehjelp


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler,  anita@norgesfrivilligsentraler.no 

Kontakt

Torggt.73
2317 Hamar

Organisasjonsnummer
988742953

Sosiale media

2021 © Hamar Frivilligsentral