Koronainfo på ulike språk
درى  (Dari)

Posters and videosRed Cross Safety rules


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder som:

Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, elisabeth@norgesfrivilligsentraler.no

Kontakt

Torggt.73
2317 Hamar

Organisasjonsnummer
988742953

Sosiale media

2021 © Hamar Frivilligsentral