Koronainfo på ulike språk
Norsk
Norsk

Smittevern - plakat - Last ned 


Korrekt bruk av medisinsk munnbind - plakat - Last ned
Hold avstand. Er det ikke mulig, bruk munnbind - plakat - Last ned

Flere linker til annen korona informasjon:


Koronavettreglene - Last ned


Vær med å gjøre det trygt på aktivitet - Last ned


Smitteforebyggende tiltak for barn- og ungdomsaktivitet - Last ned


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder. Bla. helsenorge.no, helsedirektoratet.no, fhi.no, imdi.no, udir.no, elevkanalen.no
Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, anita@norgesfrivilligsentraler.no 

2020 © Hamar Frivilligsentral