Tilbud til eldre

Her finner du tilbud rettet mot de eldre innbyggerne i Hamar.

Frokostgrupper på eldresentrene

Frivillige ved Hamar Frivilligsentral bistår Parkgården og Prestrudsenteret med felles sosial frokost sammen med beboere i trygdeleilighetene.

Hyggegrupper/aktivitetsgrupper på eldresentrene

Frivillige ved Hamar Frivilligsentral bistår Parkgården og Prestrudsenteret med hyggegrupper og aktiviteter.
Eksempel kan være musikk og sang, vaffelsteking etc.

Middagsgrupper på eldresentrene

Frivillige ved Hamar Frivilligsentral bistår Parkgården med felles og sosial middag sammen med beboere.

Verdt å vite for deg som er senior (brosjyre)

Dette er en brosjyre med nyttig informasjon for deg som senior. Brosjyren inneholder en oversikt over tilbud for eldre og kontakt informasjon. Brosjyren produseres av Hamar Frivilligsentral, Hamar kommune og Frisklivssentralen.

Sommerdag for eldre

Første torsdagen i juni arrangerer vi sommerdag for eldre ute på Domkirkeodden. Der har vi underholdning, dans, loddsalg og enkel servering. Vi pleier å ha ca. 500 besøkende på arrangementet.

Data/Mobil/Nettbrett kurs (Digihjelpen)

I samarbeid med Hamar Kommune og Hamar Bibliotek har Hamar Frivilligsentral utarbeidet et tilbud som skal gi mer digital kompetanse til innbyggere i Hamar.
Mer informasjon om tilbudet vil du finne her.

Mjølkerampa

Mjølkerampa er et åpent treffsted for de som savner noen å gå ut med, treffe noen å bli kjent med eller for å bli kjent i området vårt. Et infoskriv utarbeides hver 3. måned med aktiviteter man kan delta på. Kontakt oss og bli deltaker i Mjølkerampa!
Tilbudet er for bosatte i Hamar Kommune.

Seniorkameratene

Seniorkameratene er et tilbud til mannlige pensjonister som vil utvide nettverket sitt, gå på tur, delta på hyggelige aktiviteter minst en gang i uken og bidra til felles fritid.
Yngre mannlige pensjonister på 60+ ønskes velkommen til en uformell, interessestyrt dagaktivitet til gjensidig glede.

Trim og sosialt samvær


Seniorlesere


Fototreff


Seniortrim på Fønix


Bordtennis for seniorer

Bordtennis tilbud på mandager fra kl.09.30-11.30 i andre etasje på Espern Aktivitetspark. God trim og hyggelig samvær for både damer og herrer.
Alt du trenger for å delta er; Passende innesko, utstyr ellers kan lånes.



2022 © Hamar Frivilligsentral